8.2.16

Album for my aunt

Hi there,

It has been a long time since I last published on the blog. After a long break I decided to start writing again, with a lot of ideas and being more organized. I plan to publish a couple of times a week and I'm also going to share some videos. Yay! I'm so happy! You will find the video at the end of the entry.

Hola!

Ha passat molt de temps sense que hagi publicat en el blog. Després d'un llarg descans he decidit començar a escriure de nou, amb una pila d'idees i sent més organitzada. Tinc planejat publicar un parell de cops per setmana i també compartiré alguns videos. Visca! Estic molt contenta! Trobaràs el video al final de l'entrada.I made this album for one of my aunts that came to visit last September. She spent a week in Denmark with us and I thought the album would be a nice Christmas present for her. The album is quite simple and without modifications adding volume because it has more than 200 photos. I bought it from Graphic45 and comes with a lot of pages but, at the end, I even had to add some more because I didn't have enought... lol!

Vaig fer aquest album per una de les meves tietes que va venir a visitarnos el passat setembre. Va passar una setmana a Dinamarca amb nosaltres i vaig pensar que l'album seria un bonic regal de Nadal. L'album es bastant simple perque té més de 200 fotografies. Vaig comprar un de Graphic45 que ja ve amb una pila de pàgines i al final vaig haver d'afegir-ne més perquè no en tenia suficients... hahaha!

I also bought the digital collection I AM from Simple Stories. It was my first time using a digital collection and I loved it. In all the paper collections there's always a paper that I love and want to use in several places but I just have 1 or maybe 2.... and sometimes there's a paper that I don't like and don't know what to do with it... But, if the collection is digital, you can print the papers that you like as many times as you need. Also you can change the colors or rotate it or.... I hope they will have the collection "Carpe Diem" soon available on the web because I like it a lot. I used also some Heidi Swapp's papers.  The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

També vaig comprar la col.lecció de papers digitals I AM de Simple Stories. Ha estat la primera vegada que faig servir una col.lecció digital i m'ha encantat. En totes les col.leccions sempre hi ha un paper que m'encanta i que m'agradaria fer servir en diferents llocs però només en tinc 1 o 2... i moltes vegades hi ha un paper que no m'agrada i que no sé què fer amb ell... Si la col.lecció és digital, pots imprimir els papers que t'agradin tantes vegades com necessitis. També pots canviar els colors o rotar-lo o.... Espero que tinguin aviat la col.lecció "Carpe Diem" perquè m'agrada molt. També he fet servir alguns papers de la Heidi Swapp. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!


Supplies:
- Album: Mix Media Album from Graphic45.
- Papers: I AM from Simple Stories and Memory Planner from Heidi Swapp
- Bicycle in the cover: Dye-namics Bicyble from My Favorite Things

No comments:

Post a Comment