30.1.17

Bullet Journal

Hi there,

On December I decided to start a Bullet Journal, but I didn't wanted to spend a lot of money in a nice notebook like a Leuchtturm1907 that are made for that. I think they are so expensive for just a notebook, so I decided to make one myself. Also that way I can choose the sheets I like (the ones I used are really good quality and 120gr.) and decorate the covers how I like. I added a picture of my dogs inside and also a plastic envelope on the back.

So here is the video of how I make it. I hope you like it and get inspired. Have a nice day!


Hola, 

Al Desembre vaig decidir començar un Bullet Journal, però no volia gastar molts diners en una llibreta maca com lees Leuchttrum1907 que estan fetes per això. Em sembla que son molt cares per ser només una llibreta, així que vaig decidir fer-me-la jo mateixa. També d'aquesta manera puc escollir els folis que m'agradin (els que he fet servir son de molt bona qüalitat i de 120gr.) i decorar les tapes com vulgui. He afegit una foto dels meus gossos a dintre i un sobre de plàstic a radera. 

Així que aquí tens el vídeo de com l'he fet. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Que tinguis un bon dia!Supplies:
American Crafts: papers from the collection "oh happy day" from Amy Tangerine.
Sizzix: envelope.


26.1.17

Flip book Sant Valentine

Hi there!

I'm in a spanish group of Facebook where we exchange flip books. One of the administrators proposed to exchange one for Valentine's and we had to make it so cheesy, with a specific structure. So I made this one for a girl who lives in Vienna (don't worry, she already have it).

I used a paper collection that I don't know the name. It was a friend's stack of papers and she gave me some but there is no name on it. The paper used was only printed in one side so I had to decorate a lot the other side because it was completely white.

Anyway, I hope you like it and get inspired. Remember to subscribe to my Youtube channel and give me thumbs up if you like the video. Have a lovely day!


Hola!

Estic en un grup espanyol de Facebook on intercanviem flip books (llibres desplegables). Una de les administradores va proposar de fer un intercanvi per Sant Valentí i l'haviem de fer molt cursi (ñoño), amb una estructura concreta. Així que he fet aquest per una noia que viu a Viena (no et preocupis, ja l'ha rebut).

He fet servir una col·lecció de papers de la que no sé el nom. Era un pack de papers d'una amiga i me'n va donar uns quants però no posa el nom. El paper que he fet servir només estava imprès per una cara així que l'he hagut de decorar molt pel costat que estava completament blanc.

Bé, espero que t'agradi i que t'inspiri. Recorda subscriure't al meu canal de Youtube i donar-li al polze cap amunt si t'ha agradat el video. Que passis un bon dia!
 

23.1.17

Laia's birthday card

Hi there,

Today is Laia's birthday. I made a birthday card for her (don't worry, she has received it this morning, just in time!). I know that she loves color pink so I painted the ballons in different shades of pink and some yellow for a nice touch.

As always I made a video so you can enjoy the process. I hope it inspires you. Have a nice day! And happy birthday, Laia!

Hola!

Avuí és l'aniversari de la Laia. He fet una postal per ella (no et preocupis, l'ha rebut aquest matí, just a temps!). Sé que li agrada el color rosa així que he pintat els globus en diferents tons de rosa i uns de groc per donar un toc alegre.

Com sempre he fet un video perquè disfrutis del procés. Espero que t'inspiri. Que passis un bon dia. I feliç aniversari, Laia!20.1.17

ATCs tree of life

Hi there!

Usually when I make ATCs I just upload the pictures on the blog with no video. But this time there's a video too!! Yay!! A group of 8 friends and I made everymonth an ATC and this month was "The Tree of Life". So this is what I made.

I hope you like it and get inspired. Don't forget to subscribe to my Youtube channel! Thank you so much and have an amazing day!

Hola!

Normalment quan faig ATCs nomes pujo la foto al blog i ja està, sense vídeo. Però aquesta vegada hi ha video! Visca!! Un grup de 8 amigues i jo cada mes fem una ATC i aquest mes tocava "L'Arbre de la Vida". Així que això és el que he fet.

Espero que t'agradi i que t'inspiri. No t'oblidis de suscriure't al meu canal de Youtube. Moltes gràcies i que passis un bon dia!
Supplies:
- Lawn Fawn stamps: Sweater weather
- Colored with: Zig Brush Pen
- Versamark ink

17.1.17

Birthday card!

Hi there!!

I made this nice birthday card for a friend who I really love. Mmm.... you know what? Sometimes I don't know what else I can say... and this is one of this days, lol! So enjoy the video and I hope you like the card and get some inspiration. Have a wonderful day!

Hola!

He fet aquesta bonica postal d'aniversari per una amiga a qui m'estimo. Mmm... saps què? A vegades no sé què carai més dir... i avuí és un d'aquests dies, hahaha! Així que disfruta del vídeo i espero que t'agradi la postal i que t'inspiri. Que tinguis un bon dia!
Supplies: 
- Julie Nutting papers: Blush
- Lil Inker Designs: Boxed Up Birthday Greeting die
- Memento ink
- Colored with Spectrum Noir

12.1.17

Christmas Mix Media card

Hi there!

So this is my last Christmas card of 2016 and I made this one for my aunt. Yesterday I also finished my Christmas album and I would like to share it with you on Monday and with that video I will be done with Christmas theme until next December.... yay!!

So here is the video, I hope you like it and get inspired. Have a nice day!

Hola!

Aquesta és la meva última postal del Nadal del 2016 i aquesta la vaig fer per la meva tieta. Ahir també vaig acabar el meu álbum de Nadal i m'agradaria compartir-lo amb tu el dilluns i amb això ja hauré acabat el Nadal fins al següent desembre.... visca!

Així que aquí tens el vídeo, espero que t'agradi i que t'inspiri. Que tinguis un bon dia!9.1.17

Christmas spinner card

Hi there!

I’m back after my Christmas break. Happy new year 2017! Did you had a good time with your friends and family? I spent my Christmas holidays here in Denmark as it’s going to be my last ones… oooooooh!!! But on the other hand, maybe next Christmas I can travel to Barcelona. Who knows!

I still have a couple of videos of two more Christmas cards that I made and I would like to share them with you, and one of my Christmas album. So today and next Thursday you will see the cards' videos.

Also I made a few changes here and in my Youtube channel that I hope that you like. And there's gonna be a surprise at the end of the month. So stay tunned!!

I hope you like the card. Enjoy the video and I hope you get inspired. Have a nice day!


Hola!

Ja estic de tornada després de les vacances de Nadal. Feliç any nou 2017! Has passat unes bones festes amb la teva familia i amics? Jo he passat el Nadal aquí a Dinamarca ja que serà el meu últim... ooooooooooooh!!! Però per un altra banda, potser el Nadal següent puc viatjar a Barcelona. Qui sap!

Encara tinc un parell de vídeos més de dues postals de Nadal que he fet i que m'agradaria compartir amb tu, i un del meu álbum de Nadal. Així que avuí i el pròxim dijous veuràs els vídeos de les postals. 

També he fet alguns canvis aquí i al canal de Youtube que espero que t'agradin. I hi haurà una sorpresa a final de mes així que estigues a l'aguaït! 

Espero que t'agradi la postal. Disfruta del vídeo i espero que t'inspiri. Que tinguis un bon dia!