28.9.14

I love you card + cookie

Hi there,

A few days ago I made this card, just for fun. Isabel from Montsucre, a friend of mine who loves to bake cakes and cookies, saw it and asked me to reproduce it in a cookie. Of course I said yes, and here you can see the result: the picture on the left is my card and the picture on the right is a composition I made with the picture she sent me of her cookie... lol! As she lives in Catalonia and I live in Denmark, it's impossible for us to make a picture of the cookie and the card together, so I decided to edit my picture with Photoshop and put hers in the same place... lol! The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola, 

Fa uns dies vaig fer aquesta postal, només per diversió. L'Isabel de Montsucre, una amiga meva a qui li encanta fer pastissos i galetes, la va veure i em va preguntar si la podia reproduir en una galeta. Per descomptat que li vaig dir que si, i aquí pots veure el resultat: la foto de l'esquerra és de la meva postal i la de la dreta és el que he fet amb la foto que ella m'ha enviat de la seva galeta... hahaha! Com que ella viu a Catalunya i jo visc a Dinamarca, ens és impossible fer una foto de la galeta i la postal juntes, així que he decidit editar la meva foto amb el Photoshop i posar la seva en el mateix lloc... hahaha. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!Supplies:

- Colored with: Spectrum noir and Distress Inks.
- Lawn Fawn stamps: a birdie told me and home sweet home
- Lawn Fawn dies: stitched leaves

26.9.14

Life is good.

Hi there,

I made this card yesterday combining some old Lawn Fawn stamps with the new ones. I love how easy it is. I have stamps from other brands (yes, I do! lol) and it's sometimes difficult (or impossible) to combine one set with another. But with Lawn Fawn's stamps I can do it, creating a lot of different scenes. I love it! It makes me smile that these rabbits come from a set called "Snow Day", because I used them to recreate a scene in the beach. I don't know where they are, but I'm sure they aren't in a Danish beach (now we have 17ºC!). I think the little rabbit girl it's enjoying it very much, don't you? Hahahaha. The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola!

Vaig fer aquesta postal ahir combinant alguns antics segells de Lawn Fawn amb els nous. M'encanta com n'és de fàcil! Tinc segells d'altres marques (si, en tinc!) i a vegades és difícil (o impossible) combiar un set amb un altre. Però amb els segells de Lawn Fawn puc fer-ho, creant un munt de diferents escenes. M'encanta! Em fa somriure que aquests conills son d'un set que es diu "Snow Day" (dia de neu), perquè els he fet servirper recrear una escena a la platja. No sé on son, però estic segura que no estan en una platja danesa (ara tenim 17ºC!). Em sembla que la petita conilleta està disfrutant molt, no creus? Hahahaha. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!Supplies:

- Colored with: Spectrum noir
- Lawn Fawn stamps: 
          - snow day: rabbits.
          - flutter by: leaf and flower.
          - home sweet home: banner.
          - make lemonade: lemonade.
          - life is good: sentiment.
- Lawn Fawn dies: 
          - stitched hillside borders: to make the sand.
          - stitched scalloped borders: to make the sea.

24.9.14

If friends were cookies...

Hi there!

The first time I saw the Milk and Cookies set from Lawn Fawn I thought that I would like to make a card with the cookie jar open. And here it is! I made it as if it was a kitchen from the 70's, using a lot of Lawn Fawn stuff (yes, I know, I love them!). I had so much fun. The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola!

La primera vegada que vaig veure el set "Milk and Cookies" de Lawn Fawn vaig pensar que m'agradaria fer una postal amb pot de galetes obert. I aquí està! La he fet com si fos una cuina dels anys 70, fent servir una pila de productes de Lawn Fawn (si, ho sé, m'encanten!). M'ho he passat molt bé. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!Supplies:

- Colored with: Spectrum noir
- Lawn Fawn Stamps: the cookies and the cookie jar are from the set Milk and Cookies, the monster is from the set Monster Mash, the sentiment is from the set Hello friend, and the swirl is from the set Home Sweet Home
- More Lawn Fawn stuff used: Stitched scalloped bordersJuniper paper and the Alphabet cardstock sticker for the word "cookies"
- Simple Stories: the stripped paper is from the Sn@p! Color Vibe Collection

18.9.14

Mini album for baby Angel

Hi there!

Here I am, sharing with you a mini album that I made for little Angel, my friend's grandson. It's a small 5-page album; perfect to carry it in your handbag. It has room for 7 photos and in one of the pages Angel's parents can write in some information about him, like name, date of birth, weight and height. The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola!

Aquí estic, compartint amb tu un mini àlbum que vaig fer pel petit Àngel, el net de la meva amiga. És un petit àlbum de 5 pàgines, perfecte per si el vols portar al bolso. Té espai per 7 fotos i en una de les pàgines els seus pares poden escriure informació sobre el bebè, com el nom, la data de naixement, el pes i la mida. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!

Supplies:
- Colored with: Spectrum noir
- Papers from Panduro Hobby: patterned papers Designark Matching Col. L Blue and plain paper Hobbykarton 305 mm Light blue
- Lawn Fawn stamps: Plus onePa-rum-pa-pum-pumGnome sweet gnome and Blue skies
- Lawn Fawn dies: Spring showersStitched journaling cardPlus oneBlue skies and Stitched party banners
- Lawn Fawn ornaments: the yellow adhesive flair with the pink heart it's from the Hello sunshine collection kit

16.9.14

You're my hero

Hi there!

Oh my God! Lawn Fawn city it's in danger!! What should we do? But, wait a minute! Who's that guy? Batman? Superman? A plane? Nooooo, is Owlboy! He is going to save us! In fact, he just caught an alien... No worries, Lawn Fawn city will be safe. Thanks Owlboy, you are my hero!

I can't stop laughing! I decided to color the cape and the mask in dark grey because I wanted it to look as Batman (Superman doesn't wear mask!). The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola! 

Oh Déu meu! La ciutat de Lawn Fawn està en perill!! Què podem fer? Però, espera un moment! Qui és aquest? Batman? Superman? Un avió? Noooooo, és Owlboy! Ell ens salvarà! De fet, just acaba de capturar un alien... No et preocupis, la ciutat de Lawn Fawn estarà fora de perill. Gràcies Owlboy, ets el meu heroi!

No puc parar de riure! Vaig decidir colorejar la capa i la màscara en gris fosc perquè volia que s'assemblés al Batman (Superman no porta màscara!). La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!Supplies:

- Lawn Fawn stamps: the aliens are from Monster mash and all the other stamps used are from Critters in costume
- Lawn Fawn dies: Home sweet home - lawn cuts
- Inks: Distress inks: Mustard Seed, Wild Honey, Barn Door and Seedless Preserves. Tsukineko: VersaMark Dazzle.
- Embossing: white from Cosmic Shimmer.

13.9.14

Three boxes

Hi there,

As I told you in this entry, I made a few boxes from Sam of Pootles Papercrafts. I also made this 3x3-inch boxes for three friends using the same papers (and their favorite colors), inspired by Sam's video tutorial. I bought three Danish souvenir magnets for my friends and I putted them into the boxes. I think they are very nice for little presents. Hope you like them and get inspired. Have fun!

Hola, 

Com et vaig explicar en aquesta entrada, vaig fer algunes caixes de la Sam de Pootles Papercraft. Fent servir els mateixos papers (i els seus colors preferits), també vaig fer aquestes caixes per tres amigues, inspirada en el video tutorial de la Sam. Vaig comprar tres imans per les meves amigues i els vaig posar a dins de les caixes. Crec que son molt maques per petits regals. Espero que t'agradin i que t'inspirin. Diverteix-te!
10.9.14

Monsters card and tag

Hi there!

The first time I saw the new Lawn Fawn's stamp set, Monster Mash, I deeply fell in love with it. I was waiting like a little child to buy it and, when my order arrived home, I was as happy as if it was Christmas. Yay! Look at them, they are fantastic! I have hundreds of ideas on my mind to make a lot of funny cards or other stuffs. I made this one yesterday and I had too much fun. It's water-colored it with Distress inks and I really enjoyed it a lot. At the end, as I was so happy with the card, I decided to also make a tag. The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola!

La primera vegada que vaig veure el nou set de Lawn Fawn, Monster Mash, em vaig enamorar profundament d'ell. Vaig estar esperant com una nena petita per comprar-lo i quan la meva comanda va arribar a casa estaba tan feliç com si fos Nadal. Visca! Mira'ls, son fantàstics! Tinc centenars d'idees en ment per fer divertides postals o altres coses. Vaig fer aquesta ahir i m'ho vaig passar molt bé. Està pintada a l'aigua amb les tintes Distress i realment he disfrutat molt. Al final, com que estava tant contenta amb la postal, vaig decidir fer una etiqueta també. La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!
Supplies: 

- Lawn Fawn stamps: monsters from Monster mash, banner from Blue Skies, balloon from Admit one, present from Beep boop birthday, sentiment from Bake me a cake and tag from Winter gifts
- Lawn Fawn dies: Tag, you're it
- Inks: Distress inks: Tumbled glass, Broken china, Faded jeans, Mustard seed, Wild honey, Spiced marmelade and Pumice stone; Memento black from Tsukineko

8.9.14

Box full of cookies

Hi there,

For some of my friends and family I made these boxes (and filled them with oats cookies, also made by me). If you don't know Sam from Pootles Papercraft, just visit her blog or her Youtube channel, it's full of amazing tutorials to create lots of different boxes and other stuff. She is an independent demonstrator of Stampin' Up! As I can't buy things from them, because they don't ship to Denmark, I'm using other tools to made the boxes. I made these ones inspired by THIS tutorial from Sam, using the Envelope punch from We R Memory Keepers. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola!

Per alguns dels meus amics i familia vaig fer aquestes caixes (plenes de galetes d'avena, també fetes per mi). Si no coneixes a la Sam de Pootles Papercraft, visita el seu blog o el seu canal de Youtube, està ple d'extraordinaris tutorials per crear una pila de caixes diferents i altres coses. És una demostradora independent de Stampin' Up! Com que no puc comprar coses d'ells, perquè no venen a Dinamarca, estic fent servir altres eines per fer les seves caixes. Vaig fer aquesta inspirada en AQUEST tutorial, fent servir el Envelope punch de We R Memory Keepers. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!