16.9.14

You're my hero

Hi there!

Oh my God! Lawn Fawn city it's in danger!! What should we do? But, wait a minute! Who's that guy? Batman? Superman? A plane? Nooooo, is Owlboy! He is going to save us! In fact, he just caught an alien... No worries, Lawn Fawn city will be safe. Thanks Owlboy, you are my hero!

I can't stop laughing! I decided to color the cape and the mask in dark grey because I wanted it to look as Batman (Superman doesn't wear mask!). The supply list is at the end. Hope you like it and get inspired. Have fun!

Hola! 

Oh Déu meu! La ciutat de Lawn Fawn està en perill!! Què podem fer? Però, espera un moment! Qui és aquest? Batman? Superman? Un avió? Noooooo, és Owlboy! Ell ens salvarà! De fet, just acaba de capturar un alien... No et preocupis, la ciutat de Lawn Fawn estarà fora de perill. Gràcies Owlboy, ets el meu heroi!

No puc parar de riure! Vaig decidir colorejar la capa i la màscara en gris fosc perquè volia que s'assemblés al Batman (Superman no porta màscara!). La llista dels materials està al final i el botó de traducció a la dreta del blog. Espero que t'agradi i que t'inspiri. Diverteix-te!Supplies:

- Lawn Fawn stamps: the aliens are from Monster mash and all the other stamps used are from Critters in costume
- Lawn Fawn dies: Home sweet home - lawn cuts
- Inks: Distress inks: Mustard Seed, Wild Honey, Barn Door and Seedless Preserves. Tsukineko: VersaMark Dazzle.
- Embossing: white from Cosmic Shimmer.

No comments:

Post a Comment